Mater S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podwyższenie standardów świadczenia usług przez Mater s.c.”

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz wzrost zdolności Mater s.c. do świadczenia usług.
Planowane efekty to: zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Wartość projektu: 503 644,05 PLN
Dofinansowanie: 249 994,69 PLN 

TOP